Krzywa Wieża w Toruniu służyła jako baszta obronna, powstała w XIV wieku, wzniesiono ją zaś w stylu gotyckim. Swoją nazwę zawdzięcza widocznemu pochyleniu. Powodem krzywizny wieży było przesunięcie się gliniastego podłoża, na którym została umiejscowiona.  Na samym początku swego istnienia, krzywa wieża w Toruniu posiadała…