Pomnik Flisaka możemy znaleźć na Rynku Staromiejskim, a dokładnie w jego zachodniej części. Z kart historii możemy dowiedzieć się, że nieraz był przenoszony z miejsca na miejsce, aż w końcu „wylądował” na rynku. Niegdyś studzienka ze statuetką umiejscowiona była na dziedzińcu ratusza, jednakże z biegiem…