Toruńskie Planetarium

Toruńskie Planetarium jest jedną z najbardziej popularnych i tym samym najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych. Na mapach znajdziemy je jako Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium-Toruń”. Planetarium ulokowane jest w obiekcie niegdyś działającej gazowni. Obiekt ma kształt kopuły, której średnica wynosi 15 metrów. Jest to idealne miejsce…

Mikołaj Kopernik, czyli toruński astronom

Pierniki i Mikołaj Kopernik to dwa najczęstsze skojarzenia z Toruniem. Pomnik znajdujący się w samym centrum toruńskiej starówki cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród odwiedzających stare miasto. Krótko o historii Pomnik zaprojektował Friedrich Christian, który był dyrektorem Oddziału Rzeźby Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Został on odsłonięty w roku…

Pomnik Flisaka

Pomnik Flisaka możemy znaleźć na Rynku Staromiejskim, a dokładnie w jego zachodniej części. Z kart historii możemy dowiedzieć się, że nieraz był przenoszony z miejsca na miejsce, aż w końcu „wylądował” na rynku. Niegdyś studzienka ze statuetką umiejscowiona była na dziedzińcu ratusza, jednakże z biegiem…

Wykonanie strony: Czerwiak Studio