Krzywa Wieża w Toruniu służyła jako baszta obronna, powstała w XIV wieku, wzniesiono ją zaś w stylu gotyckim. Swoją nazwę zawdzięcza widocznemu pochyleniu. Powodem krzywizny wieży było przesunięcie się gliniastego podłoża, na którym została umiejscowiona. 

Na samym początku swego istnienia, krzywa wieża w Toruniu posiadała wyłącznie trzy ściany. Brak czwartej z nich był projektem nieprzypadkowym, bowiem miało to służyć znacznie szybszemu wciąganiu ciężkiej amunicji oraz gorących cieczy na mury obronne. 

Wieża była częścią systemu obronnego miasta, w której skład wchodziły liczne mury. Podobnych do tej, wież miasto liczyło niegdyś ponad 50. 

W XVIII wieku krzywa wieża przestała pełnić funkcje obronne, zostały dobudowane do niej kolejne segmenty oraz ściany. W tym okresie została ona przebudowana na więzienie.  Aktualnie do baszty obronnej przylegają mury obronne, dodatkowo można zobaczyć zrekonstruowany drewniany ganek umiejscowiony przy ich wierzchołkach. Dawniej owe mury służyły jako obszar do szybkiego przemieszczania się obrońców atakowanego miasta

Legenda Krzywej Wieży

Według toruńskiej legendy wieżę wzniesiono przez występek jednego z rodowitych toruńskich rycerzy krzyżackich. Ponoć cały zakon był przychylny twardym zasadom, w tym cnocie, do której każdy z rycerzy był zobowiązany. Jeden zaś z nich — jak głosi legenda, zakochał się w pewnej pięknej kobiecie, która była córką bogatego kupca. 

Za złamanie ślubów rycerskich na jego niechlubną cześć wzniesiono tę wieżę, jako symbol niewierności do własnego zakonu. 

Dziś owa legenda jest bardzo często praktykowana przez turystów odwiedzających to miejsce. Bowiem mówi się, że grzechy cięższe od grzechów owego rycerza nie będą w stanie utrzymać prawidłowej równowagi podczas opierania się plecami o ścianę tejże wieży. 

Ponadto opierając się o ścianę, nie przewrócą się ci, którzy cieszą się uczciwością, wiernością, a także prawością. 


Sprawdź również historię piwa piernikowego!