Pomnik Flisaka możemy znaleźć na Rynku Staromiejskim, a dokładnie w jego zachodniej części. Z kart historii możemy dowiedzieć się, że nieraz był przenoszony z miejsca na miejsce, aż w końcu „wylądował” na rynku. Niegdyś studzienka ze statuetką umiejscowiona była na dziedzińcu ratusza, jednakże z biegiem lat to się zmieniło.  Na Rynku Staromiejskim pomnik flisaka został ukazany w 1914 roku. Jest symbolem, odzwierciedlającym związek Torunia z piękną rzeką Wisłą

Odrobinę historii

Niegdyś Toruń przez wieki słynął z bardzo ważnego szlaku handlowego, w którym to flisacy dokonywali wymiany swoich dóbr. Wspomagało to rozwój całego miasta. Handlarze pochodzili w szczególności z Mazowsza i Małopolski, co często skłaniało ich do odwiedzania Torunia. 

Flisacy byli ubodzy, jednakże potrafili sprzedawać najbardziej rozmaite towary. Większość swojego życia, można powiedzieć, że spędzili na tratwach i łódkach. 

Jak głosi legenda…

Według legendy, w tamtych czasach torunianie borykali się z problemem związanym z ogromną ilością żab w swoim mieście. Mieszczanie nie wiedzieli zaś, jak pozbyć się tak dużej ilości płazów. Pewnego razu na rynek przybył jeden z flisaków. Zaczął grać na skrzypkach. Melodia, która wydobywała się z każdej pojedynczej nuty, przyciągała coraz to większe grono żab, które obserwowały i słuchały jak gra flisak. Żaby były oczarowane grą, mieszkańcy zaś nie wierzyli, że coś takiego jest w ogóle możliwe, sam flisak był zdziwiony. 

Gdy przesuwał się z miejsca na miejsce, nieprzerwanie grając, żaby podążały za nim. W końcu flisak Iwo, grając, wyszedł za bramy miasta, za nim zaś podążała cała ich chmara. Wtedy postanowił wrzucić skrzypki do pobliskiego jeziora, oszołomione i pełne zachwytu żaby, wskoczyły za skrzypkami do zbiornika. W ten właśnie sposób flisak Iwo pozbył się plagi z miasta, za co został szczodrze nagrodzony. 

Jako hołd flisakowi, z wdzięczności mieszkańcy postawili mu studzienkę ze statuetką otoczoną ośmioma żabami. 

Zobacz także: Brama Żeglarska